-A A +A

Avernas Historic Days 2016

Avernas-le-Bauduin, 17 en 18 september 2016. De Aéroclub de Hesbaye organiseerde op het vliegveld van Avernas voor de tweede maal een fly-in en opendeurdag. Zaterdag speelde de meteo een spelletje: voor de middag hing er een grijze hemel en een laag plafond, er viel een druppeltje links en rechts. Na de middag kregen we afwisselend wolken en zon, later ging een venijnige zijwind op de piste van Avernas wat extra aandacht en vaardigheden van de piloten vragen. Zondag was iets grijzer, maar de wind zat die dag beter. Met ongeveer 45 toestellen over de twee dagen, vonden wij het een interessant, aangenaam en sfeervol evenement.

We vroegen aan Filip Lowette, secretaris van de club en organisator, wat hij na afsluiting over het weekend dacht. Filip: “We zijn tevreden over de lessen die we vorige keer geleerd hebben en nu in praktijk hebben gebracht (betere veiligheid door de ligging van de parking en betere brandveiligheid met oefeningssessie met de brandweer donderdagavond). Weer een leuk programma met externe deelnemers. Beetje teleurgesteld over de opkomst. We vragen ons af of opendeurdagen nog wel in trek zijn. Wel goede familiale sfeer zoals wij het graag hebben. En voldoende BBQ maaltijden verkocht, wat wij prima vinden.”

Avernas is ook een bedreigd ULM terrein (geweest?) met betrekking tot windmolens, ontevreden landeigenaars en andere administratieve zaken die de voortzetting van de vliegactiviteiten in het gedrang brachten. Gelukkig heeft de club de koe tijdig en op prima wijze bij de horens gevat.

We stelden hierover enkele vragen aan Filip Lowette:

Tijdens ons bezoek hebben we gemerkt dat de piste op Vlaams grondgebied nog steeds met witte kruisen ‘bestickerd’ is en dat het terrein aan de overkant van de weg (volledig in Wallonië gelegen) de eigenlijke runway vormt. Klopt dat?

Filip: “Even de oude korte piste preciseren: het stuk voor de hangars ligt ook in Wallonië, de laatste 130 noordelijke meters in Vlaanderen. De Raad van State heeft beslist dat de provincie ons hier onterecht geen vergunning heeft gegeven. Zij moet daar nu een nieuwe beslissing over nemen. De provinciale milieucommissie heeft weer unaniem positief geadviseerd. We zijn benieuwd of de deputatie deze keer wel haar commissieadvies volgt. De oude piste wordt af en toe nog gebruikt, maar de nieuwe 270 m is natuurlijk iets gemakkelijker.”

Graag het verhaal over de populieren die enkele jaren terug op de rand van jullie vliegveld, in het verlengde van de startbaan werden geplant, dat was een gemene pesterij door de ontevreden landeigenaar. De bomen zijn nu verdwenen. Hoe komt dat?

Filip: “Zowel in kortgeding als ten gronde hebben we een positief vonnis gekregen tegen de geplante bomen. In totaal negen stuks, elk meer dan elf meter hoog; gelukkig hebben ze niet gepakt en zijn ze niet verder gegroeid. Die buurman-landeigenaar had zicht op vier windmolens op zijn terrein of een opbrengst van 4 x 15.000€ x 20 jaar. Onze buur mag in de gehele zone geen hindernissen plaatsen (bomen of andere hindernissen). Omdat er een grote dwangsom bepaald was, heeft hij ze meteen al bij het vonnis in kortgeding verwijderd. Onze buur heeft ter elfder ure alsnog beroep aangetekend tegen het vonnis in de zaak ten gronde. Dit is recent en wij kennen zijn motivatie nog niet.

En dan ook het in het kort: windmolens, rechtszaken en procedures, overwinningen: graag de actuele stand van zaken.

Filip: “Na de vernietiging van zowel de milieuvergunning (derde keer) als de bouwvergunning (tweede keer) heeft Electrabel de vergunningsaanvraag voor negen windmolens langs de E40 in Landen ingetrokken bij de bevoegde instanties. Wij hebben een kopij van die terugtrekkingsbrief ontvangen. Daarmee valt het doek na zes jaar intense procedures. Daarmee heeft onze kwade buurman ook geen direct belang meer.

Zowel de Raad van State (voor de milieuvergunning) en de Raad voor vergunningsbetwistingen (voor de bouwvergunning) volgden telkens volledig de argumenten van de vliegclub. Het voornaamste argument was eenvoudig: de vliegactiviteit was er eerst en met die bestaande toestand moest rekening gehouden worden.

Voor de club kan nu hopelijk een periode van modernisering van de infrastructuur en opbouw in het algemeen starten.”

Manu Godfroid