-A A +A

De opgraving van Lancaster NN775 en crew in Glabbeek

Na het voorzichtig afschrapen van de teelaarde, werden de contouren van het wrak zichtbaar: de vleugel en de plaats van de motoren. Er werd een korte pauze ingelast voor de eerste opmeting en het in kaart brengen van de site. Het Vlaams Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed dat de vergunning verleent voor archeologische opgravingen, verwacht een gedetailleerde rapportage over de opgraving en de vondsten. Voor de opmeting gebruikte het team archeologen gesofisticeerde apparatuur zoals deze GPS rover waarmee tot op enkele centimeters nauwkeurig kan gemeten worden.