-A A +A

Een overzicht van de ‘Jumbolino’ bij Brussels Airlines

OO-DJX werd op 2 januari 1997 gefotografeerd aan de toenmalige zuidvinger van Brussels Airport (Foto Guy Viselé)