-A A +A

Vlotter door de luchthaven dankzij digitale grenscontrole

Brussels Airport, 10 juli 2015. Burgers uit de EU die vanuit een niet-Schengenland op Brussels Airport landen, kunnen vanaf nu hun identiteit automatisch - lees: digitaal – laten controleren. Daartoe werden in Pier B zes zogenaamde “e-gates” geïnstalleerd, die vandaag officieel aan de pers werden voorgesteld. De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport, commissaris-generaal van de Federale Politie Catherine De Bolle, minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

De geautomatiseerde controle verloopt zo: De passagier stapt in een sas met glazen poortjes en plaatst zijn Belgische identiteitskaart of Europees biometrisch paspoort in een daartoe bestemde gleuf. Deze twee documenten beschikken over digitale technologie.

Het geavanceerde softwaresysteem doet een controle op drie punten. Ten eerste kijkt het systeem na of het identiteitsdocument authentiek is en geen vervalsing. Tegelijkertijd gebeurt een politionele controle van de identiteit van de passagier. Hiermee kunnen geseinde personen niet meer aan het systeem ontglippen. Een laatste controle is de gezichtsherkenning, waarbij de foto op de chip van het identiteitsdocument vergeleken wordt met een digitale foto, genomen aan de e-gate. Dit gebeurt via biometrie, een digitale techniek die complexe metingen van diverse punten van het gelaat maakt.

Indien de evaluatie op de drie punten bovenstaande positief is, gaan de poortjes open en kan de reiziger zich begeven naar de bagageband. Een politieambtenaar die toeziet op de e-gates, kan snel reageren wanneer er zich een onregelmatigheid voordoet.

Reizigers die noch over een Belgische elektronische identiteitskaart noch over een Europees e-Paspoort beschikken moeten door de manuele grenscontrole, waarbij politieambtenaren de identiteit en de authenticiteit van de reisdocumenten nagaan. Deze niet-EU-reizigers worden aan andere binnenkomstvoorwaarden onderworpen. De agenten kunnen verdachte gedragingen opmerken, terwijl de e-gate dat niet kan. Deze ambtenaren controleren elk meer dan duizend personen per werkdag, wat door vermoeidheid soms tijdelijk tot een verminderd observatievermogen kan leiden. De Automated Border Control is hier dan ook beter tegen gewapend.

De installatie van de e-gates op Brussels Airport is een gezamenlijke investering van de Federale Politie en Brussels Airport, met de financiële steun van het Europese Buitengrenzenfonds. In een volgende fase komt er ook Automated Border Control voor vertrekkende reizigers, met de bedoeling later uit te breiden naar een totaal van 21 gates.

Tekst en foto's: Manu Godfroid